{"metadata":{"image":[],"title":"","description":""},"api":{"url":"/bills/:idBill/comments/:idComment","auth":"required","settings":"","results":{"codes":[{"name":"","code":"{\n  \"code\": 200,\n  \"message\": {\n    \"id\": \"4\",\n    \"date\": \"2021-02-15\",\n    \"dueDate\": \"2021-02-15\",\n    \"observations\": \"\",\n    \"termsConditions\": null,\n    \"status\": \"open\",\n    \"provider\": {\n      \"id\": \"6\",\n      \"name\": \"Camilo Damian Castillo\",\n      \"identification\": \"1121415\",\n      \"phonePrimary\": \"\",\n      \"phoneSecondary\": \"\",\n      \"fax\": \"\",\n      \"mobile\": \"\",\n      \"email\": \"prueba:::at:::test.com\",\n      \"identificationObject\": {\n        \"number\": \"1121415\"\n      }\n    },\n    \"numberTemplate\": {\n      \"number\": \"80\"\n    },\n    \"total\": 4760,\n    \"totalPaid\": 160,\n    \"balance\": 4600,\n    \"decimalPrecision\": \"3\",\n    \"warehouse\": {\n      \"id\": \"1\",\n      \"name\": \"Principal\"\n    },\n    \"type\": \"bill\",\n    \"payments\": [\n      {\n        \"id\": \"17\",\n        \"prefix\": null,\n        \"number\": \"6\",\n        \"date\": \"2021-02-15\",\n        \"amount\": 160,\n        \"paymentMethod\": \"\",\n        \"observations\": \"\",\n        \"anotation\": \"\",\n        \"status\": \"open\"\n      }\n    ],\n    \"purchases\": {\n      \"items\": [\n        {\n          \"id\": \"1\",\n          \"name\": \"Caja\",\n          \"price\": 4000,\n          \"discount\": \"0.00\",\n          \"observations\": \"\",\n          \"tax\": [\n            {\n              \"id\": \"3\",\n              \"name\": \"IVA\",\n              \"percentage\": \"19.00\",\n              \"description\": \"\",\n              \"status\": \"active\",\n              \"type\": \"IVA\",\n              \"categoryFavorable\": {\n                \"id\": \"5011\",\n                \"idParent\": \"5010\",\n                \"name\": \"Impuesto a las ventas a favor\",\n                \"code\": null,\n                \"description\": \"\",\n                \"type\": \"asset\",\n                \"readOnly\": false,\n                \"nature\": \"debit\",\n                \"blocked\": \"no\",\n                \"categoryRule\": {\n                  \"id\": \"44\",\n                  \"name\": \"IVA a favor\",\n                  \"key\": \"IVA_IN_FAVOR_COL\"\n                }\n              },\n              \"categoryToBePaid\": {\n                \"id\": \"5043\",\n                \"idParent\": \"5042\",\n                \"name\": \"Impuesto a las ventas por pagar\",\n                \"code\": null,\n                \"description\": \"\",\n                \"type\": \"liability\",\n                \"readOnly\": false,\n                \"nature\": \"credit\",\n                \"blocked\": \"no\",\n                \"categoryRule\": {\n                  \"id\": \"47\",\n                  \"name\": \"IVA por pagar\",\n                  \"key\": \"IVA_TO_PAY_COL\"\n                }\n              },\n              \"amount\": 760\n            }\n          ],\n          \"quantity\": \"1.00\",\n          \"taxAmount\": 760,\n          \"subtotal\": 4000,\n          \"total\": 4760\n        }\n      ]\n    },\n    \"retentions\": [],\n    \"costCenter\": null,\n    \"comments\": [\n      {\n        \"id\": 333204,\n        \"idLocal\": 1,\n        \"idCompany\": \"3\",\n        \"idUser\": \"3\",\n        \"userName\": \"asd\",\n        \"comment\": \"comentario de prueba 2\",\n        \"status\": \"active\",\n        \"createdAt\": \"24/11/2021 16:58:13\",\n        \"updatedAt\": \"24/11/2021 16:58:13\",\n        \"publishedAt\": \"24/11/2021 16:58\"\n      },\n      {\n        \"id\": 333205,\n        \"idLocal\": 2,\n        \"idCompany\": \"3\",\n        \"idUser\": \"3\",\n        \"userName\": \"asd\",\n        \"comment\": \"comentario de prueba 3\",\n        \"status\": \"active\",\n        \"createdAt\": \"24/11/2021 16:58:14\",\n        \"updatedAt\": \"24/11/2021 16:58:14\",\n        \"publishedAt\": \"24/11/2021 16:58\"\n      },\n      {\n        \"id\": 336570,\n        \"idLocal\": 3,\n        \"idCompany\": \"3\",\n        \"idUser\": \"3\",\n        \"userName\": \"asd\",\n        \"comment\": \"TEst comments\",\n        \"status\": \"active\",\n        \"createdAt\": \"05/04/2022 17:27:33\",\n        \"updatedAt\": \"05/04/2022 17:27:33\",\n        \"publishedAt\": \"05/04/2022 17:27\"\n      },\n      {\n        \"id\": 336571,\n        \"idLocal\": 4,\n        \"idCompany\": \"3\",\n        \"idUser\": \"3\",\n        \"userName\": \"asd\",\n        \"comment\": \"Soy un comentario\",\n        \"status\": \"active\",\n        \"createdAt\": \"05/04/2022 17:30:39\",\n        \"updatedAt\": \"05/04/2022 17:31:40\",\n        \"publishedAt\": \"05/04/2022 17:30\"\n      }\n    ]\n  }\n}","language":"json","status":200},{"name":"Documento no existente","code":"{\n  \"message\": \"El documento no existe\",\n  \"code\": 37009\n}","language":"json","status":200},{"code":"{\n  \"message\": \"El comentario no existe\",\n  \"code\": 37011\n}","language":"json","status":200,"name":"Comentario no existe"}]},"params":[{"name":"comment","type":"string","default":"Esto es un comentario","desc":"Texto el cual actualizará el comentario","required":false,"in":"body","ref":"","_id":"624cc16d1da0c2004b987cc2"}],"examples":{"codes":[]},"method":"put"},"next":{"description":"","pages":[]},"title":"Editar un comentario asociado a una factura de compra","type":"endpoint","slug":"editar-comentario-asociado-a-una-factura-de-compra","excerpt":"","body":"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.\n[block:code]\n{\n \"codes\": [\n  {\n   \"code\": \"alert(test('123')); // should return '123!'\",\n   \"language\": \"javascript\"\n  }\n ]\n}\n[/block]","updates":[],"order":8,"isReference":false,"hidden":false,"sync_unique":"","link_url":"","link_external":false,"_id":"624cc16d1da0c2004b987cc1","createdAt":"2022-04-05T22:23:41.331Z","user":"5978886f34c8ff002eb658f1","category":{"sync":{"isSync":false,"url":""},"pages":[],"title":"Facturas de Proveedor","slug":"facturas-de-proveedor","order":21,"from_sync":false,"reference":false,"_id":"5c7e9c7c412d4c003f750162","project":"56abd2434e4b730d009eb10a","version":"56abd2434e4b730d009eb10d","createdAt":"2019-03-05T15:57:48.910Z","__v":0},"version":{"version":"1","version_clean":"1.0.0","codename":"","is_stable":true,"is_beta":false,"is_hidden":false,"is_deprecated":false,"categories":["56abd2444e4b730d009eb10e","56abd4c8f25f160d00e17f81","56abd72ff25f160d00e17f84","56b3b8ea9f97020d0012d936","56b3b91ac25dea2b00b0cac9","56b4b2faeed075230097d688","56b4b32deed075230097d689","56b4b37327d9c00d005d6bc4","56b4b3bf3d5f130d00dad120","56b4b3d9eed075230097d68a","56b4b3eb7bccae0d00e9a12e","56b4b4085997532100bc6b61","56fbce6e2885e80e006c855f","5739ed9aad40e23200f674b6","573dd672b3f88f0e00dcae1c","58ad0922e570c62500512a82","58ad092b55018f1900218fda","58e412a5aa544d1b0005f7da","59e62c2a3ccab100263e800a","59e63126b4f8b0002edbe92c","5b5bbc98eaf71700031c2fda","5bedb529a56934002ee522b9","5c3e39454d3006001420f73e","5c4f5c0e1555130014796daa","5c6ac741acb04f003f927fa7","5c7e9c7c412d4c003f750162","5d055915910ab30020e5bc06","5d76e2018e0ce7006c82dbe1","5d9ca92eac34370012872d08","5d9f8149103b9f006c1421e0","5e3098aba5919200612d0c33","5e8ca028538a310018ccd2df","5e9f0d4c720ad8006c6c7dc1","5ea9c2f382fcd2003df9f412","5ec7defc6aa2be001e7504f5","5ed8f716a8308c0412b5473a","5ed9274fe5a9b8041fd1df43","5ed92afa0d09d60253220b3f","5efcff9cd7e1be00118e8272","5f172282d7522c03be08713f","5f3c4814ac3e6209c38b7615","5f4fbe7281626c006887f104","5f5242887d2f8701ff580d22","5fc1133c51c8370081b28e2a","60807d7adc33b10010370740","60d30b1745665d00237faa55","60d30b2efa7b7200235a3c93","61006d2332a29f00801deea2","610d39edae2fc2000f014232","61c9cb2afbb56b000f39c13a"],"_id":"56abd2434e4b730d009eb10d","project":"56abd2434e4b730d009eb10a","releaseDate":"2016-01-29T20:57:39.712Z","__v":50,"createdAt":"2016-01-29T20:57:39.712Z"},"project":"56abd2434e4b730d009eb10a","__v":6,"parentDoc":null}

putEditar un comentario asociado a una factura de compra


Definition

{{ api_url }}{{ page_api_url }}

Parameters

Body Params

comment:
stringEsto es un comentario
Texto el cual actualizará el comentario

Result Format


Documentation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. [block:code] { "codes": [ { "code": "alert(test('123')); // should return '123!'", "language": "javascript" } ] } [/block]

User Information

Try It Out

put
{{ tryResults.results }}
Method{{ tryResults.method }}
Request Headers
{{ tryResults.requestHeaders }}
URL{{ tryResults.url }}
Request Data
{{ tryResults.data }}
Status
Response Headers
{{ tryResults.responseHeaders }}