{"_id":"56b2081d1bc8490d00701f0c","__v":3,"category":{"_id":"56b4b32deed075230097d689","__v":0,"project":"56abd2434e4b730d009eb10a","version":"56abd2434e4b730d009eb10d","pages":[],"sync":{"url":"","isSync":false},"reference":true,"createdAt":"2016-02-05T14:35:25.879Z","from_sync":false,"order":3,"slug":"facturas-de-venta","title":"Facturas de venta"},"githubsync":"","user":"56abd213d4432d1900eed227","version":{"_id":"56abd2434e4b730d009eb10d","project":"56abd2434e4b730d009eb10a","__v":30,"createdAt":"2016-01-29T20:57:39.712Z","releaseDate":"2016-01-29T20:57:39.712Z","categories":["56abd2444e4b730d009eb10e","56abd4c8f25f160d00e17f81","56abd72ff25f160d00e17f84","56b3b8ea9f97020d0012d936","56b3b91ac25dea2b00b0cac9","56b4b2faeed075230097d688","56b4b32deed075230097d689","56b4b37327d9c00d005d6bc4","56b4b3bf3d5f130d00dad120","56b4b3d9eed075230097d68a","56b4b3eb7bccae0d00e9a12e","56b4b4085997532100bc6b61","56fbce6e2885e80e006c855f","5739ed9aad40e23200f674b6","573dd672b3f88f0e00dcae1c","58ad0922e570c62500512a82","58ad092b55018f1900218fda","58e412a5aa544d1b0005f7da","59e62c2a3ccab100263e800a","59e63126b4f8b0002edbe92c","5b5bbc98eaf71700031c2fda","5bedb529a56934002ee522b9","5c3e39454d3006001420f73e","5c4f5c0e1555130014796daa","5c6ac741acb04f003f927fa7","5c7e9c7c412d4c003f750162","5d055915910ab30020e5bc06","5d76e2018e0ce7006c82dbe1","5d9ca92eac34370012872d08","5d9f8149103b9f006c1421e0"],"is_deprecated":false,"is_hidden":false,"is_beta":false,"is_stable":true,"codename":"","version_clean":"1.0.0","version":"1"},"editedParams":true,"parentDoc":null,"project":"56abd2434e4b730d009eb10a","editedParams2":true,"metadata":{"title":"","description":"","image":[]},"updates":[],"next":{"pages":[],"description":""},"createdAt":"2016-02-03T14:01:01.276Z","link_external":false,"link_url":"","sync_unique":"","hidden":false,"api":{"results":{"codes":[{"name":"Ejemplo consulta exitosa","status":200,"code":"{\n \"id\": 1,\n \"date\": \"2016-02-27\",\n \"dueDate\": \"2016-03-27\",\n \"datetime\": \"2019-10-16 13:46:50\",\n \"observations\": \"\",\n \"anotation\": \"Favor consignar a la cuenta XXXXXX\",\n \"termsConditions\": \"Garantía de 1 año\",\n \"status\": \"open\",\n \"client\": {\n  \"id\": 1,\n  \"name\": \"Coorporación Alegrate\",\n  \"identification\": \"159.549.847\",\n  \"email\": \"prueba:::at:::alegra.com\",\n  \"phonePrimary\": \"999-99-99\",\n  \"phoneSecondary\": \"\",\n  \"fax\": \"\",\n  \"mobile\": \"(333) 555-55-55\",\n  \"address\": {\n   \"address\": \"Calle principal #45\",\n   \"city\": \"Barcelona\"\n  }\n },\n \"numberTemplate\": {\n  \"id\": 1,\n  \"prefix\": \"A-\",\n  \"number\": 520,\n  \"text\": \"Resolución de la DIAN # 45112\"\n  },\n \"retentions\": [\n  {\n   \"id\": 1,\n   \"name\": \"Compras\",\n   \"percentage\": 3.5,\n   \"amount\": 21.315\n   }\n  ],\n \"seller\": {\n  \"id\": \"12\",\n  \"name\": \"Diana Giraldo\",\n  \"identification\": \"520.526.21\",\n  \"observations\": \"Líder de Ventas\"\n  },\n \"priceList\": {\n  \"id\": 5,\n  \"name\": \"Distribuidor\"\n  },\n \"currency\": {\n  \"code\": \"USD\",\n  \"symbol\": \"$\",\n  \"exchangeRate\": 2950\n },\n \"total\": 609,\n \"totalPaid\": 0,\n \"balance\": 609,\n \"decimalPrecision\" : 2,\n \"items\": [\n  {\n   \"id\": 1,\n   \"name\": \"Billetera\",\n   \"description\": \"Billetera de cuero negro\",\n   \"reference\": \"REF-005\",\n   \"discount\": 0,\n   \"tax\": [\n    {\n     \"id\": 6,\n     \"name\": \"IVA\",\n     \"percentage\": 16,\n     \"description\": \"Impuesto de valor agregado\",\n     \"type\": \"IVA\",\n     \"status\" : \"active\"\n     }\n    ],\n   \"price\": 80,\n   \"quantity\": 5\n   },\n  {\n   \"id\": 2,\n   \"name\": \"Cartera\",\n   \"description\": \"Cartera de cuero color café\",\n   \"reference\": \"CAR-195\",\n   \"price\": 125,\n   \"discount\": 0,\n   \"tax\": [\n    {\n     \"id\": 6,\n     \"name\": \"IVA\",\n     \"percentage\": 16,\n     \"description\": \"Impuesto de valor agregado\",\n     \"status\" : \"active\"\n     }\n    ],\n   \"quantity\": 1\n   }\n  ],\n \"payments\": []\n}","language":"json"},{"status":404,"language":"json","code":"{ \n\t\"error\": \"No se encontró en la aplicación la factura que se está buscando\" ,\n \"code\" : 404\n}"}]},"settings":"","examples":{"codes":[{"language":"curl","code":"curl -v -H \"Accept: application/json\" -H \"Content-type: application/json\" -X GET https://api.alegra.com/api/v1/invoices/128 -u '[email protected]:mitoken'"}]},"method":"get","auth":"required","params":[{"_id":"56afd9393c70b01700facf25","ref":"","in":"path","required":true,"desc":"Id de la factura que se desea consultar.","default":"","type":"int","name":"id"}],"url":"/invoices/:id"},"isReference":true,"order":1,"body":"Endpoint que retorna la factura de venta registrada en la cuenta de Alegra que está identificado con el id que se envía como parámetro.","excerpt":"Endpoint que permite consultar una factura de venta registrada en la aplicación","slug":"consultar-una-factura-de-venta","type":"endpoint","title":"Consultar una factura de venta"}

getConsultar una factura de venta

Endpoint que permite consultar una factura de venta registrada en la aplicación

Definition

{{ api_url }}{{ page_api_url }}

Parameters

Path Params

id:
required
integer
Id de la factura que se desea consultar.

Examples


Result Format


Documentation

Endpoint que retorna la factura de venta registrada en la cuenta de Alegra que está identificado con el id que se envía como parámetro.

User Information

Try It Out

get
{{ tryResults.results }}
Method{{ tryResults.method }}
Request Headers
{{ tryResults.requestHeaders }}
URL{{ tryResults.url }}
Request Data
{{ tryResults.data }}
Status
Response Headers
{{ tryResults.responseHeaders }}